Europa z naszej ulicy

o programieProgram "Europa z naszej ulicy" ma na celu:
- odkrywanie przez młodzież  wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego,
- rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości,
- rozwój kompetencji społecznych młodzieży.

Program adresowany jest do młodzieży szkół ponadpodstawowych z całej Polski.
Zadaniem młodzieży, która weźmie udział w programie, będzie przygotowanie i realizacja projektów ukazujących związki lokalnej społeczności ze wspólną europejską tradycją i wartościami.

Forma projektu i prezentacji jest dowolna. Młodzież może przygotować reportaż, słuchowisko radiowe, makietę, film (maksymalnie 5-minutowy), cykl artykułów prasowych lub w innej formie przedstawić w jaki sposób rozumie związek swojej lokalnej społeczności z Europą. Uczestnicy programu mogą też przeprowadzić badania, wywiady dotyczące np. wpływu innych europejskich tradycji na lokalną społeczność / postaci historycznych, związanych z lokalną społecznością, ważnych dla Europy.

Celem konkursu jest także rozwój kompetencji społecznych młodzieży, dlatego udział w konkursie mogą zgłaszać jedynie zespoły młodzieżowe (od 4 do 6 osób). Nie będą rozpatrywane zgłoszenia indywidualne.

Program realizowany będzie w formie dwuetapowego konkursu:
- pierwszy etap to zgłoszenie pomysłu, przesłanie przez młodzież opisu co i w jakiej formie chcieliby przygotować, zrealizować i zaprezentować;
Jurorzy (preselekcja) wybiorą dziesięciu pomysłów, które będą realizowane przez młodzież.
- W drugim etapie autorzy zgłoszeń najwyżej ocenionych przez jurorów przygotują projekty w wybranej przez siebie formie. Jeśli realizacja projektu wiązałaby się z kosztami, zostaną zapewnione środki finansowe na realizację.
Następnie autorzy wybranych  projektów zaprezentują je przed jurorami; spośród uczestników drugiego etapu konkursu wyłonieni zostaną laureaci programu „Europa z naszej ulicy”.

Wyboru trzech najlepszych projektów dokona jury konkursowe w oparciu o następujące kryteria:
 wykazanie związku zaprezentowanej tematyki z celami konkursu;  aktualność zaprezentowanego projektu,
 znajomość tematu:  umiejętność pracy wspólnej; - atrakcyjność formy prezentacji:  możliwość zaprezentowania projektu we własnych środowiskach.

Laureaci konkursu, po powrocie z Brukseli, będą mieli za zadanie przedstawienie nagrodzonych projektów we własnym środowisku (w szkole, w domu kultury, świetlicy etc).