Zapytanie ofertowe nr 2015/01 (archiwalne)
   Dotyczy:realizacji kursów multimedialnych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w wieku 15-19 lat w Ostrołęce
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy


   Zapytanie ofertowe nr 2015/02 (archiwalne)
   Dotyczy:realizacji kursów multimedialnych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w wieku 15-19 lat w Warszawie
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy


   Zapytanie ofertowe nr 2014/05 (archiwalne)
   Dotyczy:usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmu sal w ramach Projektu "PwP Nowe Kompetencje"
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy


   Zapytanie ofertowe nr 2014/04 (archiwalne)
   Dotyczy: druku dwóch publikacji w ramach projektu „Trening kompetencji ekonomicznych, finansowych i obywatelskich”
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy   Zapytanie ofertowe nr 2014/03 (archiwalne)
   Dotyczy: realizacji kursów multimedialnych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w wieku 15-19 lat w Ostrołęce
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy   Zapytanie ofertowe nr 2014/02 (archiwalne)
   Dotyczy: realizacji kursów multimedialnych w ramach zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży w wieku 15-19 lat
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy


   Zapytanie ofertowe nr 2014/01 (archiwalne)
   Dotyczy:usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmu sal w ramach Projektu "PwP Nowe Kompetencje"

   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy


   Zapytanie ofertowe nr 2013/02/PwP (archiwalne)
   dotyczy: zakup sprzętu elektronicznego niezbędnego do projektów animacyjnych:
   laptop, kamera, aparat fotograficzny, dyktafon  w ramach projektu „PwP Nowe Kompetencje”
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy


   Zapytanie ofertowe nr 2013/01/PwP (archiwalne)
   Dotyczy:usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmuj sali w ramach Projektu "PwP Nowe Kompetencje"
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy


   Zapytanie ofertowe nr 2012/05 (archiwalne)
   Dotyczy: usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmu sali na potrzeby szkolenia w Warszawie
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy
    
   Zapytanie ofertowe nr 2012/06 (archiwalne)
   Dotyczy: usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmu sali na potrzeby szkolenia w Krakowie
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy

   Zapytanie ofertowe nr 2012/07 (archiwalne)
   Dotyczy: usługi hotelarskiej, cateringowej oraz wynajmu sali na potrzeby szkolenia w Poznaniu
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy


   Zapytanie ofertowe nr 2012/04 (archiwalne)

   Dotyczy: druku materiałów edukacyjnych. 
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy

   Zapytanie ofertowe nr 2012/03
   (archiwalne)
   Dotyczy: przygotowanie do druku dwóch publikacji.
   zapytanie ofertowe


   Zapytanie ofertowe nr 2012/02 (archiwalne)
   Dotyczy: druk materiałów edukacyjnych.
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy


   Zapytanie ofertowe nr 2012/01 (archiwalne)
   Dotyczy: druk materiałów edukacyjnych.
   zapytanie ofertowe
   formularz ofertowy