Zapytanie ofertowe nr 2016/01
   Dotyczy: oszacowania kosztów istniejących narzędzi internetowych 

   W związku z realizacją programu, wykorzystującego nowoczesne narzędzia edukacyjne, zwracamy się z zapytaniem ofertowym do ekspertów, informatyków i  programistów, o dokonanie analizy finansowej istniejących narzędzi internetowych:
   1./ gry decyzyjnej,
   2./ platformy grywalizacyjnej.

   Oszacowanie kosztów stworzenia gry i platformy powinno zostać dokonane w oparciu o analizę ich opisów, zawierających m.in. parametry techniczne oraz sprawdzenie funkcjonalności ww. narzędzi internetowych.

   Oferta powinna zawierać:
   - nazwę firmy lub imię i nazwisko Oferenta,
   - krótki opis posiadanych kwalifikacji i doświadczeń,
   - proponowany termin przygotowania analizy finansowej,
   - oczekiwane wynagrodzenie (kwota netto).

   Prosimy o przesłanie ofert w terminie do 30 września 2016 r. na adres: s.piwowarczyk@pcyf.org.pl 
   W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: Sławomir Piwowarczyk, tel. 22 826 10 16