biblioteka – centrum informacji lokalnej

CIL V EDYCJA PROGRAMU

Celem naszych działań jest podniesienie jakości pracy z dziećmi i młodzieżą w warunkach pozaszkolnych, opracowanie modelowych projektów działań edukacji nieformalnej*, tworzenie nowych przestrzeni pracy z dziećmi i młodzieżą.

Co robimy?

 • szukamy nowych przestrzeni w sensie fizycznym i formalnym, aby umożliwić szerszy dostęp do edukacji nieformalnej,
 • reformujemy istniejące instytucje(takie jak biblioteki, świetlice), aby możliwe było wprowadzenie tam działań edukacji nieformalnej,
 • analizujemy sytuację dzieci i młodzieży w Polsce poprzez pryzmat potrzeb i wyzwań, jakie stawia przed nimi dorosłe życie:
  • poszukiwanie swojego miejsca na rynku pracy,
  • zdobywanie wiedzy i umiejętności życiowych ,
  • korzystanie z zasobów informacji(internet i inne media),
  • świadome uczestniczenie w życiu społecznym.

  *Edukacja nieformalna jest odpowiedzią na wyzwania, jakie przed dziećmi i młodzieżą stawia obecna rzeczywistość oraz reakcją na aktualne deficyty i niewydolności polskiego systemu edukacji. Europejskie organizacje młodzieżowe określają cel edukacji nieformalnej jako "Uczenie się być(learning to be), pozyskiwanie umiejętności życiowych, rozwijanie indywidualnego charakteru równocześnie z umiejętnościami społecznymi, obrona interesów, walka o konkretne cele, tworzenie koalicji i zespołów(ct.: Peter Lauritzen "Europejski Obywatel", Podręcznik Stosowanych Nauk Rozwojowych, Thousand Oaks, 2003)

   

  W dniach 14 - 15 maja odbyło się pierwsze szkolenie w ramach IV edycji programu Biblioteka - Centrum Informacji Lokalnej. Uczestnicy szkolenia mieli możliwość przeanalizowania projektów, harmonogramu oraz budżetu, oraz skonsultować planowane remonty z projektantem wnętrz, Jolantą Niwińską.

  W dniach 5 - 7 lipca odbędzie się szkolenie, w którym uczestniczyć będzie po 6 osób z każdego Centrum Informacji Lokalnej: dwie osoby dorosłe i czterech młodych wolontariuszy, bezpośrednio zaangażowanych w działania CIL. Celem szkolenia będzie poznanie zasad, wg których grupy młodych ludzi prowadzić będą działania lokalne oraz zaplanowanie współpracy między młodzieżą a osobami dorosłymi prowadzącymi CIL.

   

  Komisja Konkursowa, która obradowała w dniu 18 kwietnia 2007, wybrała następujące organizacje do uczestnictwa w IV edycji programu “Biblioteka – Centrum Informacji Lokalnej”. Gratulujemy!!!

   

 •  

  L.P.

  Nazwa organizacji

  Miejscowość

  Powiat

  Nazwa projektu

  Kwota przyznana wstępnie

  1

  Towarzystwo  Kurpiowskie Strzelec w Czarni

  Czarnia

  ostrołęcki

  Stacja przyszłość

  15 500,00  zł

  2

  Stowarzyszenie Rozwoju i Promocji Społeczności Gminy Wartkowice

  Wartkowice

  poddębicki

  W gminie  Wartkowice moda na czytanie i nie tylko...

  15 500,00  zł

  3

  Stowarzyszenie Jesteśmy Razem

  Kałuszyn

  miński

  Biblioteka -Centrum Informacji Lokalnej

  15 500,00 zł

  4

  Ochotnicza Straż Pożarna

  Lututów

  wieruszowski

  Centrum Informacji Lokalnej okno na świat

  15 500,00 zł

  5

  Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Świnnickiej

  Świnice Warckie

  łęczycki

  Biblioteka Centrum Informacji Lokalnej

  15 500,00 zł

   

  Przedstawiciele wybranych organizacji otrzymają w najbliższym czasie informację z zaproszeniem na pierwsze szkolenie i opisem procedury przyznania dotacji.