Trening Umiejętności Społecznych

W roku szkolnym 2017/2018 program jest realizowany we Wrocławiu i w Warszawie.
Obecnie trwa rekrutacja szkół i nauczycieli do realizacji programu.
Na przełomie września i października odbędą się szkolenia przygotowawcze.
Planowany termin rozpoczęcia zajęć - października 2017 r.