program edukacji konsumenckiej i obywatelskiej

Celem Programu Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej jest wdrożenie nowoczesnego i ciekawego programu edukacyjnego przygotowującego młodego człowieka do bycia aktywnym i świadomym obywatelem w swoim środowisku lokalnym oraz do poruszania się w rzeczywistości gospodarczej, uczącego planowania finansowego, reagowania w korzystny sposób na informacje docierające do niego jako do konsumenta finansowego.

Program Edukacji Konsumenckiej i Obywatelskiej łączy przygotowanie młodych ludzi do bycia aktywnym i świadomym obywatelem oraz dojrzałym konsumentem i użytkownikiem na rynku finansowym. Poprzez zdobywanie takich umiejętności jak zarządzanie finansami osobistymi, planowanie wydatków, młodzi ludzie będą mieli okazję rozwijać w sobie m.in. postawę odpowiedzialności, co z kolei ma duże znaczenie dla uczestnictwa w życiu publicznym i zaangażowania społecznego.