Europa z naszej ulicy

bieżąca edycja


Serdecznie zapraszamy do udziału w programie "Europa z naszej ulicy" w roku szkolnym 2018/2019.

Program ma na celu: 
- odkrywanie przez młodzież  wspólnego europejskiego dziedzictwa kulturowego i społecznego, 
- rozwój postawy życzliwości, otwartości i lepszego rozumienia innych narodowości, 
- rozwój kompetencji społecznych młodzieży. 

Program adresowany jest do zespołów młodzieży w wieku od 16 do 19 lat (od 4 do 6 osób) z całej Polski. 

Zadaniem młodzieży, która weźmie udział w programie, będzie przygotowanie i realizacja projektów ukazujących związki lokalnej społeczności ze wspólną europejską tradycją i wartościami.
Nagrodą w konkursie jest wizyta studyjna w Brukseli.

Szczegółowe zasady i formularz zgłoszeniowy znajdują się w zakładce "pobierz"

Termin zgłoszeń: 31 października 2018 r.