Przedsiębiorcza młodzież

Przedsiębiorcza młodzież


Program Przedsiębiorcza młodzież adresowany jest do młodzieży warszawskich szkół ponadgimnazjalnych, zarówno szkół kształcenia zawodowego (tj. zasadnicze szkoły zawodowe i technika), jak i liceów ogólnokształcących oraz do studentów warszawskich uczelni wyższych.

Celem programu jest rozwój kompetencji kluczowych, w tym społecznych, sprzyjających postawom przedsiębiorczym i zatrudnieniu młodych ludzi.

W ramach programu realizowane są:
- konkurs innowacji technicznych,
- konkurs na najlepsze projekty społeczne.Prosimy o wybór właściwej zakładki powyżej:
- założenia i opis
- projekty społeczne
- konkurs na innowacje
- galeria
- kontakt

Obecnie prowadzony jest nabór zgłoszeń młodzieżowych projektów społecznych oraz pomysłów innowacji.

Termin nadsyłania zgłoszeń: 13 października 2017 r.