Aktulanie realizowane programy i projekty  Podejmując współpracę z ekspertami różnych dziedzin i lokalnymi partnerami, a także opierając się na wynikach aktualnych badań dotyczących dzieci i młodzieży staramy się, by nasze programy odpowiadały na najważniejsze wyzwania i potrzeby. Bardzo nam również zależy na opinii młodych uczestników programów, a także opinii ich rodziców, opiekunów, nauczycieli.

  Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi programami
  oraz udziału!


  Obecnie realizujemy:
  - równać szanse,
  - świetlica - moje miejsce,
  - obywatele dla demokracji,
  - trening umiejętności społecznych (we Wrocławiu i w Gdańsku),
  - program edukacji konsumenckiej i obywatelskiej,
  - Life Skills – trening umiejętności społecznych (w Warszawie),
  - konkurs na innowacje.