zespół fundacji

   Maria Holzer
   dyrektor Fundacji
   m.holzer[at]pcyf.org.pl

   Arkadiusz Brzeziński
   kierownik zespołu
   a.brzezinski[at]pcyf.org.pl

   Sławomir Piwowarczyk
   koordynator programu
   s.piwowarczyk[at]pcyf.org.pl

    

   Bożena Mozga
   asystent programu
   b.mozga[at]pcyf.org.pl

   Artur Łęga
   kierownik zespołu Wyrównywanie Szans Edukacyjnych
   a.lega[at]pcyf.org.pl

   Aleksandra Butowt
   asystent programu
   a.butowt[at]pcyf.org.pl

   Paweł Walecki
   specjalista ds. realizacji projektów
   p.walecki[at]pcyf.org.pl


   Sekretariat
   pcyf[at]pcyf.org.pl

   Księgowość: Anna Pyrz, Taxus