Zarząd Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży:

   Wanda Chotomska - prezes Zarządu Fundacji

   Michał Olszański - wiceprezes Zarządu Fundacji

   Władysław Bartoszewski - skarbnik Fundacji

   Maria Holzer - dyrektor Fundacji

   Marek Matraszek - członek Zarządu Fundacji

   Rada Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży:

   Marek Grzybowski

   Piotr Nesterowicz